Hem

Korrektur av manus

Denna manustjänst är till för dig som privatperson.

Äntligen är din bok färdigskriven efter månader av slit. Nu längtar du efter att skicka boken till ett förlag och vill gärna att någon korrekturläser manuset innan du skickar in det. Det kan också vara så att du står i begrepp att ge ut din bok själv och önskar ett korrektur av ditt manus. Ett annat alternativ är att ett hybridförlag har tackat ja till publicering av din bok och att förlaget vill att du ska anlita en manusredigerare för en korrekturläsning innan publiceringen kan ske. Då är denna manustjänst något för dig.

En korrekturläsning påverkar textens läsbarhet och trovärdighet. Budskapet blir tydligare och textens kvalitet förbättras.

Det som granskas är stavning, böjning, kommatering, avstavning, meningsbyggnad, sifferuttryck, interpunktion, förkortningar, särskrivningar och sammanskrivningar.

Jag ser också över vaga formuleringar, referenshantering, styckeindelning, ordpar, teckenfel, upprepade ord, saknade och överflödiga mellanslag samt användning av termer, ordval, namn, förkortningar etc.

INFORMATION INFÖR KORREKTURLÄSNING

Använd Times New Roman, Garamond eller Palatino med 12 punkter, dubbelt radavstånd, sidnumrering samt marginaler på 3 cm.

Du är välkommen att kontakta mig med information om ditt manus vad gäller antal ord och sidor. Jag återkommer snarast möjligt med pris och tidsåtgång. Om du bestämmer dig för att anlita mig erhåller du ett uppdragsavtal. Inför uppdraget mejlar du mig ditt manus i Word eller Open office tillsammans med eventuella önskemål samt ditt namn och postadress. Min mejladress: info (at) petradessmark.com

Jag fakturerar via Frilans Finans efter utfört uppdrag. Betalning sker via faktura eller Swish. Betalning sker inom 30 dagar.

Jag hanterar alltid din text konfidentiellt. Dina uppgifter och din text sparas endast tills betalningen för uppdraget är genomförd. Jag för inga övriga register över mina kunder.

Jag som tillhandhåller denna tjänst heter Petra Dessmark. Jag har varit verksam som lektör, skrivcoach och korrekturläsare sedan 2013. Du kan läsa mer om mig på min privata webbsida: petradessmark.com

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång